Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej