Aktualności

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach zaprasza na bezpłatne konsultacje poradnictwa rodzinnego i psychopedagogicznego w Placówce Wsparcia Dziennego w Tomicach....

Czytaj więcej
Nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych

Nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2024 r. zostaje wprowadzone do ZUS nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia....

Czytaj więcej
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Od 1 stycznia 2024 roku wchodzą zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych w części świadczeń opiekuńczych nad dziećmi / osobami dorosłymi niepełnosprawnymi....

Czytaj więcej
Zmiany w Placówkach Wsparcia Dziennego od września 2023

Zmiany w Placówkach Wsparcia Dziennego od września 2023

Informujemy, iż godziny pracy Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice ulegają zmianie od 1 września 2023r. Placówki Opiekuńcze w Tomicach oraz Woźnikach będą prowadziły zajęcia od 12.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku. ...

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko psychologa w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice  – umowa zlecenie

Nabór na stanowisko psychologa w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice – umowa zlecenie

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 Tel. 33/823 26 47. Placówka  Specjalistyczna w Tomicach, ul. Floriańska 16 oraz Placówka opiekuńczo-specjalistyczna w Woźniakach, ul. Wadowicka 133 w okresie do 01....

Czytaj więcej
Połowa wakacji za nami

Połowa wakacji za nami

W Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice nie ma nudy w wakacje....

Czytaj więcej
Wakacyjne warsztaty i wyjścia organizowane w Placówce Opiekuńczej w Tomicach

Wakacyjne warsztaty i wyjścia organizowane w Placówce Opiekuńczej w Tomicach

Zapraszamy na wakacyjne warsztaty i wyjścia organizowane w Placówce Opiekuńczej w Tomicach- szczegóły na plakatach. Ponadto w programie: – wyjście do Bałysówki w Tomicach – wyjście do Restauracji Graniczna w Tomicach – Warsztaty ...

Czytaj więcej
Program „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023

Program „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023

Gmina Tomice otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania Programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023, ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, określone...

Czytaj więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy....

Czytaj więcej
Dziękujemy za udział w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka w Tomicach w dniu 28.05.2023r.

Dziękujemy za udział w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka w Tomicach w dniu 28.05.2023r.

W niedzielę (28.05) GOPS Tomice zorganizował wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice, GKRPA w Tomicach, ZI w Tomicach, OSP Tomice, OSP Lgota oraz KGW Tomice, Piknik Rodzinny, w którym brały udział dzieci i mieszkańcy Gminy Tomice, w tym uczestnicy projektu „Razem możemy więcej - utworzeni...

Czytaj więcej
Zmiana organizacyjna funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice

Zmiana organizacyjna funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice

Informujemy, że od 1 czerwca 2023r. zmianie ulegają godziny pracy Placówki Opiekuńczej w Tomicach – ul. Dworska 9a, Placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Woźniakach – ul. Wadowicka 133 oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Tomicach – ul. Floriańska 16. ...

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” na umowę o pracę na czas okreś...

Czytaj więcej
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. ...

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach działając na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Tomice z dnia 03.03.2020 r. w oparciu o art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o Zdrowiu Publicznym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1608) oraz art.41 ustawy o wychowaniu w...

Czytaj więcej
Wyniki Konkursu Plastycznego „Jak spędzam wolny czas z rodziną”

Wyniki Konkursu Plastycznego „Jak spędzam wolny czas z rodziną”

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie. Laureatom gratulujemy oraz zapraszamy na wręczenie dyplomów i nagród w dniu 28 maja 2023 r. o godz. 14:15 do Ośrodka Kultury Gminy Tomice. Od godz. 14:30 rozpocznie się Piknik Rodzinny – Dzień Dziecka, na który również ser...

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” na umowę o pracę na czas okre...

Czytaj więcej
Zaproszenie na Dzień Dziecka

Zaproszenie na Dzień Dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Kultury Gminy Tomice oraz Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice serdecznie zapraszają dzieci wraz z rodzicami na Dzień Dziecka – Piknik Rodzinny – 28 maja godz. 14:30. Więcej informacji na plakacie....

Czytaj więcej
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w Gminie Tomice

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w Gminie Tomice

Głównym celem programu „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności po...

Czytaj więcej
2 maja 2023 – GOPS nieczynny

2 maja 2023 – GOPS nieczynny

Kierownik GOPS Tomice informuje, że w dniu 2 maja br. (wtorek) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach będzie nieczynny. Odpracowanie wymienionego wyżej dnia nastąpi w dniu 27 maja 2023 r. (sobota), w godz. od 7.00 do 15.00....

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” na umowę o pracę na czas okreś...

Czytaj więcej
Konkurs plastyczny – Jak spędzam wolny czas z rodziną

Konkurs plastyczny – Jak spędzam wolny czas z rodziną

...

Czytaj więcej
Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023

...

Czytaj więcej
Warsztaty dla dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice

Warsztaty dla dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice

Ostatni okres to aktywnie spędzony czas w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice. Jedną z atrakcji przygotowanych dla dzieci były warsztaty pt. „Las w słoiku” oraz „Eko mydełka”. ...

Czytaj więcej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Gminie Tomice – edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Gminie Tomice – edycja 2023

Gmina Tomice otrzymała wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023....

Czytaj więcej
Kolejna edycja warsztatów dla rodziców w OIK w Radoczy

Kolejna edycja warsztatów dla rodziców w OIK w Radoczy

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy uprzejmie informuje, że wznawia kolejną edycję warsztatów dla rodziców”: „Jestem rodzicem” oraz rozpoczyna nowy cykl spotkań: „Tata potrzebny od zaraz”....

Czytaj więcej
Przestępstwo i co dalej?

Przestępstwo i co dalej?

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy włącza się w Ogólnopolską Akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. ...

Czytaj więcej
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II....

Czytaj więcej
Program „Posiłek w szkole i w domu” – zmiana kryterium

Program „Posiłek w szkole i w domu” – zmiana kryterium

28 grudnia 2022r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. d...

Czytaj więcej
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022 poz. 2687) informujemy, że realizacją zadania zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wa...

Czytaj więcej
Ferie zimowe z Placówkami Opiekuńczymi

Ferie zimowe z Placówkami Opiekuńczymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach zaprasza chętnych do skorzystania z atrakcji przygotowanych na ferie zimowe 2023 przez Placówki Opiekuńcze....

Czytaj więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy...

Czytaj więcej
Boże Narodzenie 2022 – życzenia

Boże Narodzenie 2022 – życzenia

...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych- schroniska

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych- schroniska

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych- schroniska...

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach, w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” na umowę o pracę ...

Czytaj więcej
Dodatek osłonowy – ostatnie dni na złożenie wniosku!

Dodatek osłonowy – ostatnie dni na złożenie wniosku!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach informuje, że termin złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego upływa 31 października 2022 r. Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania....

Czytaj więcej
Rodzinny Piknik Jesienny

Rodzinny Piknik Jesienny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w “Rodzinnym Pikniku Jesiennym”, który odbędzie się 9 października, o godz.. 14:00. Przewidzianych jest wiele atrakcji....

Czytaj więcej
Piknik Rodzinny Placówek Wsparcia Dziennego

Piknik Rodzinny Placówek Wsparcia Dziennego

Szczegóły na plakacie...

Czytaj więcej
Wakacje z Placówkami Wsparcia Dziennego

Wakacje z Placówkami Wsparcia Dziennego

Lato w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice będzie pełne atrakcji! ...

Czytaj więcej
Wypłata świadczeń z tytuł zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Wypłata świadczeń z tytuł zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytu...

Czytaj więcej
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Gminie Tomice

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Gminie Tomice

Głównym celem programu „ Opieka Wytchnieniowa” –edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności pop...

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z terenu Gminy Tomice w miejscowości górskiej na terenie kraju....

Czytaj więcej
Unieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. ...

Czytaj więcej
„Korpus Wsparcia Seniorów” – są jeszcze dostępne opaski bezpieczeństwa

„Korpus Wsparcia Seniorów” – są jeszcze dostępne opaski bezpieczeństwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II....

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego - Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z terenu Gminy Tomice w miejscowości górskiej na terenie kraju....

Czytaj więcej
Informacja dla mieszkańców Gminy Tomice dotycząca świadczenia pieniężnego za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Informacja dla mieszkańców Gminy Tomice dotycząca świadczenia pieniężnego za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

UWAGA! Zmiana zasad przyznawania świadczenia pieniężnego!...

Czytaj więcej
Wielkanoc 2022 – życzenia

Wielkanoc 2022 – życzenia

Wielkanoc 2022 - życzenia...

Czytaj więcej
Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie

Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie

Urząd Gminy Tomice informuje, że osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe na oraz inne podmioty zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą składać wnioski o świadczenie p...

Czytaj więcej
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II...

Czytaj więcej
Dyżur pracowników ZUS w UG Tomice

Dyżur pracowników ZUS w UG Tomice

Urząd Gminy Tomice informuje, że w dniu 29.03.2022r. (wtorek) w godz.12.00 do 15.00 obywatele Ukrainy będą mieli możliwość złożenia wniosku o świadczenie 500+ bezpośrednio w punkcie obsługiwanym przez pracowników ZUS. Punkt będzie mieścił się w pomieszczeniu po Banku Spółdzielcz...

Czytaj więcej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Gminie Tomice – edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Gminie Tomice – edycja 2022

Gmina Tomice otrzymała wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022...

Czytaj więcej
ВИХІДНІ ДЛЯ УКРАЇНИ в ЗУС / WEEKEND DLA UKRAINY w ZUS

ВИХІДНІ ДЛЯ УКРАЇНИ в ЗУС / WEEKEND DLA UKRAINY w ZUS

Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS) Masz pod opieką dziecko, które przyby...

Czytaj więcej
Wznowiona zbiórka dla obywateli Ukrainy

Wznowiona zbiórka dla obywateli Ukrainy

Urząd Gminy Tomice wraz z jednostkami organizacyjnymi: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice wznawia akcję przyjmowania darów dla obywateli Ukrainy....

Czytaj więcej
Rozpoczęcie realizacji POPŻ Podprogram 2021

Rozpoczęcie realizacji POPŻ Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 dla mieszkańców gminy Tomice. Program potrwa do października 2022 roku....

Czytaj więcej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. ...

Czytaj więcej
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Tomice otrzymała wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022....

Czytaj więcej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Tomice otrzymała wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022...

Czytaj więcej
Gmina Tomice dla UKRAINY

Gmina Tomice dla UKRAINY

Gmina Tomice wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice włącza się do akcji pomocy dla Ukrainy! Zbieramy najpotrzebniejsze rzeczy dla mieszkańców Lwowa! O pomoc poprosił mer Lwowa. W odpowiedzi na apel prezydenta Krakowa włączamy się w organizowaną zbiórkę. Dary przewiezione zostaną póź...

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych –  umowa na zastępstwo

Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych – umowa na zastępstwo

Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych – umowa na zastępstwo ...

Czytaj więcej
Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice

Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach przypomina o możliwości skorzystania z wsparcia realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą: „Razem możemy więcej...

Czytaj więcej
Dodatek osłonowy – informacja

Dodatek osłonowy – informacja

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach informuje, że można składać wnioski o dodatek osłonowy dla gospodarstw jednoosobowych i wieloosobowych. Dodatek osłonowy to kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować...

Czytaj więcej
W piątek (7.01) GOPS nieczynny

W piątek (7.01) GOPS nieczynny

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach oraz Placówki Wsparcia Dziennego będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy....

Czytaj więcej
Zmiana zasad obsługi programu 500+

Zmiana zasad obsługi programu 500+

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z nowelizacją przepisów organem właściwym do złożenia wniosku o świadczenie 500+, a także do wypłaty tego świadczenia, będzie ZUS....

Czytaj więcej
Boże Narodzenie 2021 – życzenia

Boże Narodzenie 2021 – życzenia

...

Czytaj więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny w Wigilię

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny w Wigilię

Informujemy, że w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2021 r. (piątek) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Placówki Wsparcia Dziennego w Tomicach będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy....

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych – schroniska.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych – schroniska.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych - schroniska....

Czytaj więcej
„W poszukiwaniu szczęścia..” – kampania profilaktyczno-edukacyjna w gminie Tomice

„W poszukiwaniu szczęścia..” – kampania profilaktyczno-edukacyjna w gminie Tomice

W 2021 roku Gmina Tomice wraz ze szkołami podstawowymi już po raz kolejny włączyła się w Ogólnopolską Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł” realizowaną tym razem pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia...”. ...

Czytaj więcej
Zaproszenie do badań ankietowych

Zaproszenie do badań ankietowych

Uprzejmie informujemy, że od 20 sierpnia 2021 roku do 05 września 2021 roku, na terenie Gminy Tomice są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Diagnozy społecznej -współczesne zag...

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach, wychowawca w placówce opiekuńczej w Tomicach w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalis...

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach, wychowawca w placówce opiekuńczej w Tomicach w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjali...

Czytaj więcej
Skorzystaj z pomocy w złożeniu wniosku o 300 plus – mobilne punkty ZUS w powiecie wadowickim

Skorzystaj z pomocy w złożeniu wniosku o 300 plus – mobilne punkty ZUS w powiecie wadowickim

Od 1 lipca wnioski o świadczenie 300 plus można składać tylko drogą elektroniczną. Eksperci ZUS pomogą rodzicom poprawnie złożyć wniosek w specjalnych mobilnych punktach. W najbliższych dniach będą dyżurowali w Wadowicach, Brzeźnicy, Kalwarii Zebrzydowskiej i Andrychowie....

Czytaj więcej
Dobry Start od ZUS

Dobry Start od ZUS

Od 1 lipca do 30 listopada można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu Dobry Start (tzw. 300 plus). Od tego roku przyznawaniem i wypłatą tych świadczeń zajmuje się ZUS. Wnioski można złożyć wyłącznie elektronicznie – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznyc...

Czytaj więcej
Informacja w sprawie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Informacja w sprawie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do: – zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, – funduszu alimentacyjnego, – specjalnego zasiłku opiekuńczego przyjmowane będą drogą elektroniczn&#...

Czytaj więcej
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach działając na podstawie art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o Zdrowiu Publicznym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 183) ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego....

Czytaj więcej
Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. ...

Czytaj więcej
Rodzina 500+ – przypomnienie

Rodzina 500+ – przypomnienie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach przypomina o terminach składania wniosków na 500 plus na okres zasiłkowy 2021/2022....

Czytaj więcej
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach działając na podstawie art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o Zdrowiu Publicznym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 183) ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego....

Czytaj więcej
Ruszyła praca placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice

Ruszyła praca placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice

Gmina Tomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalis...

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczej w Tomicach w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” na umowę o pracę na czas określony ...

Czytaj więcej
Zmiana organizacji pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach

Zmiana organizacji pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach informuje, że od dnia dzisiejszego (26.02.2021 r. – piątek) ZAWIESZA do odwołania bezpośrednią obsługę Mieszkańców....

Czytaj więcej
Rekrutacja ciągła do placówek wsparcia dziennego

Rekrutacja ciągła do placówek wsparcia dziennego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że nadal trwa rekrutacja dzieci do udziału w zajęciach organizowanych w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice. Gmina Tomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt dofinansowany z F...

Czytaj więcej
Program „Wspieraj Seniora” przedłużony do 31 marca 2021

Program „Wspieraj Seniora” przedłużony do 31 marca 2021

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na I kwartał 2021 roku program wspierający ochronę zdrowia i życia osób ...

Czytaj więcej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. ...

Czytaj więcej
Konkurs “Razem bezpiecznie korzystamy z internetu”

Konkurs “Razem bezpiecznie korzystamy z internetu”

Komenda Powiatowej Policji w Wadowicach wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomicach i Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice organizują konkurs “Razem bezpiecznie korzystamy z internetu” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych Gminy Tomice w trzech kategoriach: plakat profilaktycz...

Czytaj więcej
500 + nowy okres zasiłkowy 2021/2022

500 + nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane: od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PUE ZUS. Banki...

Czytaj więcej
W Wigilię (24.12) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny

W Wigilię (24.12) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach będzie nieczynny. Za powstałe utrudnienia przepraszamy...

Czytaj więcej
Boże Narodzenie 2020 – życzenia

Boże Narodzenie 2020 – życzenia

...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach, wychowawca w placówce opiekuńczej w Tomicach w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalis...

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych- schroniska

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych- schroniska

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych- schroniska...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach, wychowawca w placówce opiekuńczej w Tomicach w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalis...

Czytaj więcej
Wspieraj seniora

Wspieraj seniora

Drogi Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11, która przekieruje Twoje potrzeby do GOPS Tomice. Dostarczymy niezbędne produkty do Twojego domu np. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, pomożemy np. w ...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach, wychowawca w placówce opiekuńczej w Tomicach w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjal...

Czytaj więcej
Zmiana organizacji pracy GOPS od 19 października 2020 r.

Zmiana organizacji pracy GOPS od 19 października 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach informuje, że od dnia 19 października 2020 r., aż do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę klientów. ...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach, wychowawca w placówce opiekuńczej w Tomicach w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalis...

Czytaj więcej
„Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”

„Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”

Gmina Tomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalis...

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicachogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w Woźnikach i wychowawca w placówce opiekuńczej w Tomicach w ramach projektu „Razem możemy więcej...

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Nabór na stanowisko: Asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowym....

Czytaj więcej
Wyniki konkursu plastycznego “Ubezpieczeni przez rodziców”

Wyniki konkursu plastycznego “Ubezpieczeni przez rodziców”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu plastycznego “Ubezpieczeni przez rodziców”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice. ...

Czytaj więcej
Informacja o terminach składania wniosków w okresie zasiłkowym 2020/2021

Informacja o terminach składania wniosków w okresie zasiłkowym 2020/2021

Od 1 do 31 lipca 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka w ramach rządowego programu „Dobry start”....

Czytaj więcej
Informacja o terminach składania wniosków 500+ -przypomnienie

Informacja o terminach składania wniosków 500+ -przypomnienie

Informujemy, że obowiązujące świadczenia wychowawcze 500+ przyznane są do 31 maja 2021 r. w związku z powyższym w 2020 r. nie składamy wniosków o przedłużenie wypłaty świadczeń 500+....

Czytaj więcej
Konkurs plastyczny „Ubezpieczeni przez rodziców”

Konkurs plastyczny „Ubezpieczeni przez rodziców”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice ogłaszają konkurs plastyczny inspirowany kampanią „Ubezpieczeni przez rodziców” w portalu przyjazna profilaktyka.pl. Jej celem jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo związane z używkami i skutkami ich działan...

Czytaj więcej