Pracownicy

Kierownik: 

 • Jadwiga Kwarciak tel: 33 82 32 647 wew. 30

Księgowość:

 • Główna Księgowa Renata Kołodziejczyk  – tel: 33 82 32 647 wew. 31

Pracownicy socjalni:

 • pracownik socjalny  Aleksandra Bryndza  (teren Radocza, Lgota, Tomice ulice: Lipowa, Ogrodowa) tel: 33 82 32 647 wew. 29
 • pracownik socjalny  Zofia Świadek  (teren Witanowice, Tomice pozostałe ulice) tel: 33 82 32 647 wew. 29
 • pracownik socjalny  Joanna Gabryel (teren Woźniki, Zygodowice) tel: 33 82 32 647 wew. 32
 • pracownik socjalny  Renata Kołodziejczyk  (teren Radocza ulica: Na Wzgórzach, Tomice, ulice: Długa, Dworska, Karpacka, Krakowska, Łęg, Osiedlowa, Pańska, Podlesie, Podstawie, Spokojna, Stawowa, Wadowicka) tel: 33 82 32 647 wew. 31

Asystent rodziny:

 • Katarzyna Galas   tel: 33 82 32 647 wew. 32

Świadczenia rodzinne/Fundusz Alimentacyjny:

 • świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie Ewa Pawłowska  tel.: 33 82 33 210 wew. 33
 • świadczenia rodzinne, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka Agnieszka Paletko   tel.: 33 82 33 210 wew. 34
 • fundusz alimentacyjny Dorota Gołąb  tel. 33 82 33 210 wew. 33

500+:

 • Ewa Pawłowska tel. 33 82 33 210 wew. 33

KDR, 300+, Ustawa za życiem:

 • Agnieszka Paletko tel.: 33 82 33 210 wew. 34

Dodatek energetyczny/mieszkaniowy:

 • Renata Kołodziejczyk tel: 33 82 32 647 wew. 31

Przewodnicząca GKRPA, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

 • Dorota Gołąb  tel. 33 82 33 210 wew. 33

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 • Joanna Gabryel  tel: 33 82 32 647 wew. 32