Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach
ul. Wadowicka 49, 34-100 Tomice, gops@tomice.pl, tel: 33 823 26 47
bip
Dziękujemy za udział w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka w Tomicach w dniu 28.05.2023r.

Dziękujemy za udział w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka w Tomicach w dniu 28.05.2023r.

W niedzielę (28.05) GOPS Tomice zorganizował wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice, GKRPA w Tomicach, ZI w Tomicach, OSP Tomice, OSP Lgota oraz KGW Tomice, Piknik Rodzinny, w którym brały udział dzieci i mieszkańcy Gminy Tomice, w tym uczestnicy projektu „Razem możemy więcej - utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”...

Czytaj więcej
Zmiana organizacyjna funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice

Zmiana organizacyjna funkcjonowania Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice

Informujemy, że od 1 czerwca 2023r. zmianie ulegają godziny pracy Placówki Opiekuńczej w Tomicach – ul. Dworska 9a, Placówki opiekuńczo-specjalistycznej w Woźniakach – ul. Wadowicka 133 oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Tomicach – ul. Floriańska 16. ...

Czytaj więcej
Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: wychowawca w placówce opiekuńczo-specjalistycznej w ramach projektu „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice” na umowę o pracę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu, praca od poni...

Czytaj więcej
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. ...

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach działając na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Tomice z dnia 03.03.2020 r. w oparciu o art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o Zdrowiu Publicznym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1608) oraz art.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 paździer...

Czytaj więcej