Punkty konsultacyjne

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach czynne są punkty konsultacyjne:

– Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin
– Punkt Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Korzystać z pomocy mogą osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, osoby dotknięte przemocą domową,  a także rodziny tych osób.
W punktach dyżury pełnią następujący specjaliści: terapeuta uzależnień, pracownicy socjalni oraz pełnomocnik ds. profilaktyki (członek GKRPA).

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz Punkt Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie działają w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach.

W punktach dyżury pełnią następujący specjaliści: terapeuta, pracownicy socjalni oraz pełnomocnik ds. profilaktyki (członek GKRPA).

Korzystanie ze wsparcia i pomocy w Punktach jest bezpłatne.

Nasi specjaliści życzliwie z Tobą porozmawiają i pomogą ustalić najlepsze i możliwe dla Ciebie rozwiązanie. Zgłoś się lub zadzwoń!

Tel. 515 139 565 oraz numery stacjonarne GOPS.

Godziny pracy punktu konsultacyjnego:
poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek-czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.00