Program Asystent Rodziny – edycja 2021

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

  • Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na 2021 na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Całkowity koszt zadania na terenie Gminy Tomice w roku 2021 wynosi: 58.892 zł.

Wartość dofinansowania z budżetu Wojewody Małopolskiego wynosi : 2.000,00 zł

Program Asystent Rodziny – edycja 2021