Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

„Opieka wytchnieniowa” –  edycja 2022
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Gmina Tomice otrzymała wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” –  edycja 2022

Całkowity koszt zadania na terenie Gminy Tomice w roku 2022 wynosi: 42.840,00 zł.

Wartość dofinansowania z budżetu Wojewody Małopolskiego wynosi : 42.840,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę:

  • nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Program „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022