Archiwum

Wypłata świadczeń z tytuł zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Wypłata świadczeń z tytuł zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytu...

Czytaj więcej
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Gminie Tomice

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Gminie Tomice

Głównym celem programu „ Opieka Wytchnieniowa” –edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności pop...

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z terenu Gminy Tomice w miejscowości górskiej na terenie kraju....

Czytaj więcej
Unieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. ...

Czytaj więcej
„Korpus Wsparcia Seniorów” – są jeszcze dostępne opaski bezpieczeństwa

„Korpus Wsparcia Seniorów” – są jeszcze dostępne opaski bezpieczeństwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II....

Czytaj więcej