Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie

Data publikacji: 11 kwietnia 2022

Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice. Dofinansowanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie i obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. Wypłata nastąpi w terminie 30 od dnia złożenia wniosku.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy