Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 23 lipca 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Tomice przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2019

Podprogram 2019  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES WYDAWANIA ŻYWNOŚCI: wrzesień 2019 – czerwiec 2020

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych,
z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2019 obejmuje żywność o łącznej wartości ok. 50,5 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
  1) groszek z marchewką 3,2 kg,
  2) fasola biała 3,2 kg,
  3) koncentrat pomidorowy 1,28 kg,  
  4) buraczki wiórki 1,05 kg,
  5) powidła śliwkowe 1,80 kg,
  6) sok jabłkowy klarowany 4l;
 2. Artykuły skrobiowe:
  7) makaron jajeczny 4,50 kg,
  8) makaron kukurydziany bezglutenowy 1 kg,
  9) ryż biały 3 kg,
  10) kasza gryczana 1,50 kg,
  11) herbatniki maślane  0,80 kg;
 3. Artykuły mleczne:
  12) mleko UHT 7 l,
  13) ser podpuszczkowy dojrzewający 2 kg;
 4. Artykuły mięsne:
  14) szynka drobiowa 2,70 kg,
  15) szynka wieprzowa mielona 1,80 kg,
  16) pasztet wieprzowy 0,48 kg,
  17) filet z makreli w oleju 1,53 kg;
 5. Cukier:
  18) cukier biały 4kg;
 6. Tłuszcze:
  19) olej rzepakowy 4 l;
 7. Dania gotowe:
  20) gołąbki w sosie pomidorowym 1,70 kg.

Podsumowanie Podprogramu 2018

W ramach Podprogramu 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach objął wsparciem żywnościowym 210 osób przekazując 10,98870 ton żywności w formie 812 paczek.

Podsumowanie Podprogramu 2017

W ramach Podprogramu 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach objął wsparciem żywnościowym 204 osoby przekazując 11,40706 ton żywności w formie 803 paczek.

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizował działania towarzyszące niefinansowe takie jak: Dzień Dziecka- Postaw na rodzinę wspólnie z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice i Gminny, wsparcie socjalne, emocjonalne, współfinansowanie kampanii profilaktycznych o tematyce przemocy, przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020