500+

Nowy okres zasiłkowy 500 plus 2021/2022

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. są przyjmowane:

  • od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PUE ZUS.

Banki, za pośrednictwem których można złożyć wniosek o świadczenie 500 plus to:

Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Santander Bank Polska.

  • od 1 kwietnia 2021 r. – w GOPS Tomice w formie tradycyjnej / papierowej (Tomice, ul. Wadowicka 49 w poniedziałki w godzinach od 7.00-16.00, wtorek – czwartek od 7.00-15.00, piątek od 7.00-14.00)

Formularze – przejdź i pobierz

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny dziecka.

Wniosek składa się w GOPS, MOPS, OPS, urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Jeśli wniosek złożysz po tym terminie, to świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata
do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę.

Bieżący okres zasiłkowy 500 plus 2019/2021

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Wnioski na okres zasiłkowy 2019/2021 można składać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się , począwszy od miesiąca, w którym wpłyną wniosek prawidłowo wypełniony, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka , objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca w którym wpłyną wniosek do końca okresu zasiłkowego.

Okres świadczeniowy 2019/2021 trwa do dnia 31 maja 2021 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę.

Informacje:tel: 33 82 33 210 wew. 33,34, e-mail: gops@tomice.pl

Formularze – przejdź i pobierz