Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Gminie Tomice

Data publikacji: 23 czerwca 2022

Głównym celem programu „ Opieka Wytchnieniowa” –edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez czasowe i doraźne odciążenie ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Celem zdania jest świadczenie wsparcia społecznego w postaci świadczenia usługi wytchnieniowej w ramach 14– dniowego pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody dla 5 uczestników z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z Gminy Tomice. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą dysponować  czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Program jest realizowany do 31-12-2022r.

Ważne! Uczestnik programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności !

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS Tomice pod numerem telefonu: 33 823 26 47

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Gminie Tomice

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 https://www.gov.pl/attachment/0117a984-709c-4909-960d-7bd966bf6f1d

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM https://www.gov.pl/attachment/b414ae4d-73eb-4fe4-ae66-c0ddf89e3731

RODO https://www.gov.pl/attachment/6b85e59d-4d9f-4560-9b3d-fc54e3dcf00c