Unieważnienie konkursu ofert

Data publikacji: 13 czerwca 2022

Znak sprawy: GOPS.061.KOL.1-1.2022
Tomice, dnia  13.06.2022r.

Unieważnienie konkursu ofert
na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach na podstawie pkt XII  Ogłoszenia Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego znak: GOPS.061.KOL.1.2022 z dnia 16.05.2022r., unieważnia konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z terenu Gminy Tomice w miejscowości górskiej na terenie kraju” .

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach
(-) Jadwiga Kwarciak