Zmiana zasad obsługi programu 500+

Data publikacji: 28 grudnia 2021

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z nowelizacją przepisów organem właściwym do złożenia wniosku o świadczenie 500+, a także do wypłaty tego świadczenia, będzie ZUS.

Co oznacza to w praktyce:

 1. Obsługa programu 500+ będzie w całości przeniesiona z jednostek organizacyjnych gmin do oddziałów terenowych ZUS i specjalnie tworzonych przez ZUS mobilnych punktów obsługi (np. w placówkach pocztowych). Wnioski o wypłatę świadczeń 500+ będą mogły być składane wyłącznie w formacie elektronicznym. Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie w formie bezgotówkowej.
 2. Przejęcie obsługi będzie następować z uwzględnieniem okresu przejściowego. Gminy będą obsługiwać sprawy świadczeń przyznanych do 31 grudnia 2021 r. oraz wypłatę tych świadczeń do 31 maja 2022 r. Natomiast ZUS przejmie obsługę nowych wniosków składanych na świadczenia od 1 stycznia 2022 r. oraz wypłatę tych świadczeń do 31 maja 2022 r., jak również obsługę wniosków składanych na świadczenia przysługujące od 1 czerwca 2022 r., składanych od 1 lutego 2022 r., a także wypłatę tych nowych świadczeń.

Po wejściu w życie nowych przepisów wniosku o świadczenie 500+ nie będzie można złożyć w formie pisemnej, lecz jedynie drogą elektroniczną. Wniosek o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku będą składane w postaci elektronicznej za pomocą dotychczas dostępnych systemów teleinformatycznych, tj.:

 • platformy PUE ZUS,
 • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną,
 • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia.

Osoba, która nie ma profilu informacyjnego na PUE ZUS i chciałaby go założyć, może wybrać jeden z kilku sposobów rejestracji i potwierdzenia profilu:

 • rejestracja i potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS,
 • rejestracja i potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą portalu login.gov.pl,
 • rejestracja i potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • możliwość założenia profilu z domu przez e-wizytę – wystarczy smartfon, z którego można połączyć się z pracownikiem ZUS.

Większość z wyżej wskazanych sposobów autoryzacji profilu może odbyć się zdalnie i nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie.

Rozwiązania dla osób wykluczonych cyfrowo

Ustawodawca, biorąc pod uwagę osoby wykluczone cyfrowo planuje zapewnić dodatkowe działania ułatwiające korzystanie z platformy PUE ZUS, w tym:

 • przeprowadzenie przez ZUS kampanii informacyjnej w mediach, zachęcającej do zakładania profilu na PUE, informującej o sposobach założenia konta na PUE, publikację filmików instruktażowych, w tym w mediach społecznościowych, publikację ulotek, broszur,
 • w okresie składania wniosków wyposażenie każdej jednostki ZUS w komputer dostępny dla klientów, na którym będzie możliwe wypełnienie wniosku, również z asystą pracownika ZUS,
 • tworzenie mobilnych punktów w innych placówkach urzędów (np. w placówkach Poczty Polskiej S.A., KRUS), w celu dotarcia do lokalnych środowisk, służących pomocą w założeniu profilu i złożeniu wniosku.

Zgodnie z ustawą w okresie składania wniosków o świadczenie 500+ będzie funkcjonowała rozbudowana sieć miejsc, gdzie każda zainteresowana osoba będzie mogła skorzystać z pomocy przy złożeniu wniosku.