Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Data publikacji: 21 czerwca 2021

Znak sprawy: GOPS.061.KOL.1-1.2021
Tomice, dnia  21.06.2021r.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT
na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach na podstawie pkt XII  Ogłoszenia Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego znak: GOPS.061.KOL.1.2021 z dnia 14.05.2021r., unieważnia konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z terenu Gminy Tomice w miejscowości nadmorskiej na terenie kraju” .

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tomicach
(-) Jadwiga Kwarciak