Ruszyła praca placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice

Data publikacji: 5 marca 2021

Gmina Tomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Razem możemy więcej – utworzenie trzech placówek opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie Tomice”.

W ramach projektu od 16 lutego 2021r. rozpoczęły działalność trzy placówki wsparcia dziennego:

1. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Tomicach – ul. Floriańska 16
2. Placówka Opiekuńcza w Tomicach – ul. Dworska 9a
3.
Placówka opiekuńczo-specjalistyczna w Woźniakach – ul. Wadowicka 133

Palcówki pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. W pierwszym tygodniu z zajęć skorzystało 13 dzieci w Tomicach i 15 dzieci w Woźnikach. Wykwalifikowani Wychowawcy pomagają w rozwiązywaniu zadań domowych, pokazują jak ciekawie spędzić wolny czas, angażują dzieci w konkursy plastyczne, pomagają w nauce, wspierają w rozwoju talentów. Wspólnie z dziećmi zostały ustalone zasady panujące w Placówkach. Tematyczne dni w Placówkach poszerzają wiedzę najmłodszych o świecie i pobudzają wyobraźnię.

W naszych Placówkach zagościł uśmiech dzieci, mimo panującej pandemii.

Nadal zapraszamy do udziału w rekrutacji do udziału w Placówkach. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać z strony internetowej Urzędu Gminy Tomice, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach oraz osobiście z Biurze projektu. Formularze zgłoszeniowe należy składać w ww. instytucjach lub we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy.

Rekrutacja polega na przyjmowaniu dokumentów zgłoszeniowych. Kandydaci są oceniani przez komisję rekrutacyjną, która kwalifikuje ich zgodnie z otrzymaną liczbą punktów. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku gdy zwolni się miejsce w Placówce zostanie zakwalifikowany pierwszy uczestnik z listy rezerwowej.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w GOPS Tomice oraz w placówkach oświatowych.

Biuro projektu znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach, ul. Wadowicka 49.

Kontakt telefoniczny: 33 823 26 47

Biuro czynne jest w godzinach:
poniedziałek: 7:00 – 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 – 15:00
piątek: 7:00 – 14.00

Ruszyła praca placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice

Ruszyła praca placówek wsparcia dziennego w gminie Tomice