Wspieraj seniora

Data publikacji: 3 listopada 2020

Drogi Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11, która przekieruje Twoje potrzeby do GOPS Tomice. Dostarczymy niezbędne produkty do Twojego domu np. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, pomożemy np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych).

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia (w szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia).

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Więcej informacji na stronie :   https://wspierajseniora.pl/

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1: Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11 I ZGŁOŚ SWOJE POTRZEBY. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

KROK 2: Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie w celu ustalenia zakresu i formy pomocy. Poda imię i nazwisko wolontariusza który do Ciebie przyjdzie oraz datę i godzinę.

KROK 3: Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. Wolontariusz poda imię i nazwisko. Senior przekazuje pieniądze, listę zakupów lub receptę (kod i PESEL).

KROK 4: Odbierasz zakupy od wolontariusza.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Więcej informacji na stronie: https://wspierajseniora.pl/

Wspieraj seniora

Kierownik gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach  poszukuje odpowiedzialnych, wrażliwych na los innych i pełnych pasji wolontariuszy, którzy swoją kreatywnością i zaangażowaniem będą wspierać seniorów mieszkających
na terenie naszej Gminy Tomice.

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną, gotową do niesienia pomocy seniorom – skontaktuj się z nami pod nr telefonu (33) 823 26 47, 515 139 565 lub gops@tomice.pl