Pomoc żywnościowa dla osób objętych wsparciem

Data publikacji: 4 maja 2020

Informacja dla osób objętych wsparciem rzeczowym w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W dniu 06 maja 2020 r. (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Tomicach ul. Dworska 9 będzie wydawana żywność dla osób, które zakwalifikowały się do Podprogramu 2019.

Zapraszamy po odbiór w godz. od 8.oo do 14.00.

Pomoc żywnościowa dla osób objętych wsparciem