Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach
ul. Wadowicka 49, 34-100 Tomice, gops@tomice.pl, tel: 33 823 26 47
bip
Wakacje z Placówkami Wsparcia Dziennego

Wakacje z Placówkami Wsparcia Dziennego

Lato w Placówkach Wsparcia Dziennego w Gminie Tomice będzie pełne atrakcji! ...

Czytaj więcej
Wypłata świadczeń z tytuł zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Wypłata świadczeń z tytuł zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz wa...

Czytaj więcej
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Gminie Tomice

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Gminie Tomice

Głównym celem programu „ Opieka Wytchnieniowa” –edycja 2022 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez czasowe i doraźne odciążenie ich od trudnych ob...

Czytaj więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z terenu Gminy Tomice w miejscowości górskiej na terenie kraju....

Czytaj więcej
Unieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego. ...

Czytaj więcej