Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach
ul. Wadowicka 49, 34-100 Tomice, gops@tomice.pl, tel: 33 823 26 47
bip
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego - Organizacja wypoczynku letniego (kolonii) wraz z transportem i programem profilaktyki uzależnień dla dzieci z terenu Gminy Tomice w miejscowości górskiej na terenie kraju....

Czytaj więcej
Informacja dla mieszkańców Gminy Tomice dotycząca świadczenia pieniężnego za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Informacja dla mieszkańców Gminy Tomice dotycząca świadczenia pieniężnego za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

UWAGA! Zmiana zasad przyznawania świadczenia pieniężnego!...

Czytaj więcej
Wielkanoc 2022 – życzenia

Wielkanoc 2022 – życzenia

Wielkanoc 2022 - życzenia...

Czytaj więcej
Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie

Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie

Urząd Gminy Tomice informuje, że osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe na oraz inne podmioty zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu....

Czytaj więcej
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II...

Czytaj więcej