Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach
ul. Wadowicka 49, 34-100 Tomice, gops@tomice.pl, tel: 33 823 26 47
bip
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II....

Czytaj więcej
Program „Posiłek w szkole i w domu” – zmiana kryterium

Program „Posiłek w szkole i w domu” – zmiana kryterium

28 grudnia 2022r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium (o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy spo...

Czytaj więcej
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.2022 poz. 2687) informujemy, że realizacją zadania zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49....

Czytaj więcej
Ferie zimowe z Placówkami Opiekuńczymi

Ferie zimowe z Placówkami Opiekuńczymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach zaprasza chętnych do skorzystania z atrakcji przygotowanych na ferie zimowe 2023 przez Placówki Opiekuńcze....

Czytaj więcej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy...

Czytaj więcej